Monday, 16 December 2013

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran
:
Kajian Tempatan
Tahun
:
5A
Tarikh
:
16.12.2013
Masa
:
8.30pagi  -  9.00pagi
Bilangan Murid
:
20 orang
Tajuk
:
4. Iklim Malaysia
Hasil Pembelajaran


:


i)  menyatakan ciri-ciri iklim Malaysia
ii) menyatakan bagaimana iklim akan mempengaruhi
   aktiviti ekonomi  di Malaysia.
Pengetahuan Yang Sedia Ada
:
Murid telah mengetahui punca-punca yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.
Objektif Pengajaran
:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
i)  menjelaskan ciri-ciri iklim Malaysia
ii) menerangkan bagaimana ciri-ciri iklim akan
   mempengaruhi aktiviti ekonomi Malaysia.
KBKK
:
Menghubungkaitkan, menjana idea
Nilai Murni
:
Bersyukur, berusaha, bekerjasama
Alat Bantu Mengajar
:
Carta-carta, marker pen dan kertas latihan

Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti P&P
Catatan
Pendahuluan
(2 minit)
1.     Guru memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan bacaan doa diketuai oleh ketua kelas.
Nilai Murni:
Khusyuk
Tawadhuk

Set Induksi
(5 minit)
Carta 1
Lampiran 1
 1. Guru menunjukkan sebuah carta yang bertajuk “ Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia”.
 2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan untuk menyiapkan jingsaw teka-teki bagi kelima-lima faktor ini dengan arahan yang diberi oleh guru.
 3. Guru meminta murid menampalkan faktor-faktor tersebut di atas carta.
 4. Guru memberitahu murid dengan tajuk hari ini iaitu” ciri-ciri iklim Malaysia bagaimana mempengaruhi aktiviti-aktiviti ekonomi di Malaysia”
 5.  
KBKK:
Menghubung-kaitkan


ABM:
Carta,
Jingsaw
teka-teki
Langkah 1
(5 minit )
Carta 2
Soalan:
Anda mengetahui  apakah ciri-ciri iklim Malaysia?


Lampiran 2
 1. Guru menanya soalan kepada pelajar
2.       Guru membimbing murid menyatakan ciri-ciri iklim Malaysia.
3.       Guru menerapkan nilai murni:
Kita harus bersyukur kerana negara kita adalah selamat.
KBKK:
Menghubung-kaitkan


ABM:
Carta,


Nilai Murni:
Bersyukur
Langkah 2
( 8 minit )

Carta 3
Lampiran 3 1. Guru menunjukkan sebuah carta bertajuk “ Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi di Malaysia” dan meminta murid memerhatikan.
 2. Guru menerangkan carta.
 3. Guru meminta murid-murid menjelaskan semula pengaruh cuaca dan iklim tersebut terhadap kegiatan ekonomi.
 4. Guru menerapkan nilai murni:Kita harus berusaha untuk memberi sumbangan kepada negara kita pada masa depan.


KBKK:
Menghubung-kaitkan


ABM:
Carta


Nilai Murni:
Berusaha
Langkah 3
(8 minit)
Soalan
Aneka
Pilihan


Lampiran 4
 1. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan.
 2. Guru menjalankan aktiviti “ Soalan Aneka Pilihan”.
 3. Guru menerangkan cara menjalankan:
a.                   Guru akan mengemukakan lima soalan, setiap kumpulan harus membaca dan menjawab.
b.                   Setiap kumpulan harus menulis jawapan di atas kertas soalan yang disediakan.
c.                    Setiap soalan adalah 2 markah.
d.                   Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi ialah pemenang.
e.                    Guru memberi ganjaran kepada pemenang.
f.                    Semasa aktiviti dijalankan, setiap kumpulan harus bekerjasama.
4.                   Guru membincang jawapan soalan aneka
     pilihan dengan murid.
5.                   Guru mencatat markah setiap kumpulan dan menentukan kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi adalah pemenang.
6.                   Guru meminta murid membaca soalan dengan kemas.
ABM:
Soalan aneka pilihan, pen


Nilai Murni:
Bekerjasama
Penutup
( 5 minit )
Carta 3
Lampiran 3
 1. Guru menunjukan lagi sekali carta bertajuk “ Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi di Malaysia”.
 2. Guru meminta murid menyatakan apa yang mereka belajar hari ini.
 3. Guru mengagihkan kertas latihan kepada murid-murid dan meminta murid menyiapkan di rumah.
 4. Guru membuat rumusan tentang tajuk hari ini.
ABM:
CartaRANCANGAN PENGAJARAN HARIAN KAJIAN TEMPATAN

Rancangan Pengajaran Harian

Matapelajaran
:
Kajian Tempatan
Tahun
:
5A
Tarikh
:
16.12.2013
Masa
:
8.30pagi  -  9.00pagi
Bilangan Murid
:
20 orang
Tajuk
:
4. Iklim Malaysia
Hasil Pembelajaran


:


i)  menyatakan ciri-ciri iklim Malaysia
ii) menyatakan bagaimana iklim akan mempengaruhi
   aktiviti ekonomi  di Malaysia.
Pengetahuan Yang Sedia Ada
:
Murid telah mengetahui punca-punca yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia.
Objektif Pengajaran
:
Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat
i)  menjelaskan ciri-ciri iklim Malaysia
ii) menerangkan bagaimana ciri-ciri iklim akan
   mempengaruhi aktiviti ekonomi Malaysia.
KBKK
:
Menghubungkaitkan, menjana idea
Nilai Murni
:
Bersyukur, berusaha, bekerjasama
Alat Bantu Mengajar
:
Carta-carta, marker pen dan kertas latihan

Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti P&P
Catatan
Pendahuluan
(2 minit)
1.     Guru memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan bacaan doa diketuai oleh ketua kelas.
Nilai Murni:
Khusyuk
Tawadhuk

Set Induksi
(5 minit)
Carta 1
Lampiran 1
 1. Guru menunjukkan sebuah carta yang bertajuk “ Faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim Malaysia”.
 2. Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan untuk menyiapkan jingsaw teka-teki bagi kelima-lima faktor ini dengan arahan yang diberi oleh guru.
 3. Guru meminta murid menampalkan faktor-faktor tersebut di atas carta.
 4. Guru memberitahu murid dengan tajuk hari ini iaitu” ciri-ciri iklim Malaysia bagaimana mempengaruhi aktiviti-aktiviti ekonomi di Malaysia”
 5.  
KBKK:
Menghubung-kaitkan


ABM:
Carta,
Jingsaw
teka-teki
Langkah 1
(5 minit )
Carta 2
Soalan:
Anda mengetahui  apakah ciri-ciri iklim Malaysia?


Lampiran 2
 1. Guru menanya soalan kepada pelajar
2.       Guru membimbing murid menyatakan ciri-ciri iklim Malaysia.
3.       Guru menerapkan nilai murni:
Kita harus bersyukur kerana negara kita adalah selamat.
KBKK:
Menghubung-kaitkan


ABM:
Carta,


Nilai Murni:
Bersyukur
Langkah 2
( 8 minit )

Carta 3
Lampiran 3 1. Guru menunjukkan sebuah carta bertajuk “ Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi di Malaysia” dan meminta murid memerhatikan.
 2. Guru menerangkan carta.
 3. Guru meminta murid-murid menjelaskan semula pengaruh cuaca dan iklim tersebut terhadap kegiatan ekonomi.
 4. Guru menerapkan nilai murni:Kita harus berusaha untuk memberi sumbangan kepada negara kita pada masa depan.


KBKK:
Menghubung-kaitkan


ABM:
Carta


Nilai Murni:
Berusaha
Langkah 3
(8 minit)
Soalan
Aneka
Pilihan


Lampiran 4
 1. Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan.
 2. Guru menjalankan aktiviti “ Soalan Aneka Pilihan”.
 3. Guru menerangkan cara menjalankan:
a.                   Guru akan mengemukakan lima soalan, setiap kumpulan harus membaca dan menjawab.
b.                   Setiap kumpulan harus menulis jawapan di atas kertas soalan yang disediakan.
c.                    Setiap soalan adalah 2 markah.
d.                   Kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi ialah pemenang.
e.                    Guru memberi ganjaran kepada pemenang.
f.                    Semasa aktiviti dijalankan, setiap kumpulan harus bekerjasama.
4.                   Guru membincang jawapan soalan aneka
     pilihan dengan murid.
5.                   Guru mencatat markah setiap kumpulan dan menentukan kumpulan yang mendapat markah yang tertinggi adalah pemenang.
6.                   Guru meminta murid membaca soalan dengan kemas.
ABM:
Soalan aneka pilihan, pen


Nilai Murni:
Bekerjasama
Penutup
( 5 minit )
Carta 3
Lampiran 3
 1. Guru menunjukan lagi sekali carta bertajuk “ Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan ekonomi di Malaysia”.
 2. Guru meminta murid menyatakan apa yang mereka belajar hari ini.
 3. Guru mengagihkan kertas latihan kepada murid-murid dan meminta murid menyiapkan di rumah.
 4. Guru membuat rumusan tentang tajuk hari ini.
ABM:
Carta