Thursday, 22 March 2012

INFO SOLAT

Selepas takbiratulihram, kedua-dua belah tangan hendaklah didakapkan. Bagaimanapun, para ulama telah sepakat bahawa tiada sebarang dalil yang mewajibkan kedudukan tangan seumpama ini, dan ia bukanlah rukun mahupun syarat sah solat. Ia hanya sunat menurut beberapa mazhab.
          
             Hujah mereka kerana dalam sebuah hadis ketika Nabi s.a.w. mengajar seorang lelaki yang teruk cara solatnya, maka apabila Nabi s.a.w. menyuruh lelaki itu solat semula dan mengajarkannya cara solat, Baginda tidak pun menyebut tentang kedudukan tangan. (Riwayat al-Bukhari dan Muslim)
           
             Maka ini membuktikan bahawa ia bukanlah perkara yang wajib. Demikian pandangan Imam al-Syawkani, yang juga diutarakan oleh Syeikh Atiyyah Saqar dan lain-lain. (Syiekh Atiyyah Saqar, Min Ahsan al-Kalam, jil. 1, hlm. 484)

              Walaupun demikian, meletakkan tangan pada kedudukan sedemikian adalah salah satu sifat kebiasaan solat Nabi s.a.w.

DALIL BERDAKAP TANGAN
Berikut adalah beberapa hadis Nabi s.a.w. yang menyebut tentang kedudukannya:
        *Sahabat Nabi bernama Wail r.a. menggambarkan sifat solat Nabi dengan katanya: "Kemudian Nabi s.a.w. meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya dan pergelangan dan awal lengan." (Riwayat Muslim dan Ahmad)
        *Daripada Ibn Mas'ud r.a., beliau menceritakan:
"Sesungguhnya Nabi s.a.w. lalu di sebelahku ketika aku sedang solat. Tatkala itu aku meletakkan tangan kiriku di atas tangan kananku, maka Nabi s.a.w. membetulkan lalu meletakkan tangan kanan di atas kiri." (Riwayat Abu Daud no.755)
        *Daripada Wail bin Hujr berkata: "Aku solat bersama Nabi s.a.w. dan baginda meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya lalu diletakkan di atas dadanya." (Riwayat Ibn Khuzaimah)
        *Daripada Abi Jarir daripadanya ayahnya yang bermaksud: "Aku melihat Ali memegang tangan kirinya dengan yang kanannya di sendinya lalu diletakkannya disebelah atas pusatnya." (Dalam sanad ini terdapat Abu Talut Abdul Salam bin Abi Hizam. Abu Daud mengkritiknya)
        *Ali meriwayatkan: "sesungguhnya Nabi s.a.w. meletakkan telapak tangan yang lain dan diletakkan di bawah pusat." (Riwayat Abu Daud mengkritik hadis ini: "Aku mendengar Imam Ahmad bin Hanbal mengatakannyadaif.")

Kesimpulan daripada hadis-hadis di atas dan lain-lain, terdapat beberapa cara berdakap tangan. 

1 comment: